Grill ogrodowy został wykonany w specjalnej technologii, dzieki czemu mimo dużej wagi około 800kg jest łatwy w transporcie i montażu.
Zewnętrzna warstwa jest wykonana z kamienia - piaskowca tumlińskiego, odpornego na warunki atmosferyczne. Istnieje możliwość  na życzenie klienta, użycia innego rodzaju kamienia i sposobu układania.
Największym atutem grilla jest jego szkielet składający się z jednolitej cienkiej (3cm), warstwy zazbrojonego betonu odpornego na wysoką temperaturę, co daje dużą przewagę nad grillami murowanymi. Dzieki tej warstwie grill jest odporny na pęknięcia spowodowane temperaturą i przypadkowym uderzeniem lub upadkiem w transporcie.
Dodatkowo wewnętrzna warstwa paleniska wykonana jest z
szamotu, co zwiększa jego odporność na temperaturę.
W szamocie wykonane są wyżłobienia do wsuwania kratki, co jest dość praktyczne w obsłudze, gdyż możemy wysunąć prawie całą kratkę bez obaw że się przewróci lub wypadnie. Ten typ mocowania zmniejsza również zawirowania powietrza wewnątrz paleniska.
Blat grilla to kamienna płyta grubości 6cm. Pomiędzy blatem a szamotem, którym jest wyłożony dół paleniska znajduje się cienka(5mm)warstwa izolacji ceramicznej zabezpieczającej blat przed pęknięciem.
WYMIARY
  Wysokość 240cm,  Szerokość max(blatu) 97cm x 82cm
Wymiar paleniska
  szerokość 57cm, głębokość 47cm, wysokość 60cm 
Cena Grilla  4100zł
Dodatkowe opcje:
  Koszt transportu i montażu:  wycena indywidualna
GRILL STYLKAM Z KAMIENIA
WERSJA Z WIĘKSZYM BLATEM
GRILL STYLKAM Z KAMIENIA
WERSJA ELIPTYCZNY KSZTAŁT
GRILL OGRODOWY Z KAMIENIA NATURALNEGO
Wersja bez kapy i komina

Grill ogrodowy zosta
ł wykonany w specjalnej technologii, dzieki czemu mimo dużej wagi około 300kg jest łatwy w transporcie i montażu.
Zewn
ętrzna warstwa jest wykonana z kamienia - piaskowca odpornego na warunki atmosferyczne.
Najwi
ększym atutem grilla jest jego szkielet składający się z jednolitej cienkiej 3cm warstwy zazbrojonego betonu odpornego na wysoką temperaturę, co daje dużą przewagę nad grillami murowanymi. Dzieki tej warstwie grill jest odporny na pęknięcia spowodowane temperaturą i przypadkowym uderzeniem lub upadkiem w transporcie.
Dodatkowo wewn
ętrzna warstwa paleniska wykonana jest z
szamotu, co zwi
ększa jego odporność na temperaturę.
W szamocie wykonane s
ą wyżłobienia do wsuwania kratki, co jest dość praktyczne w obsłudze, gdyż możemy wysunąć prawie całą kratkę bez obaw że się przewróci lub wypadnie.
WYMIARY
Wysoko
ść 100cm
Szeroko
ść max(półki) 97cm x 82cm
Wymiar paleniska
szeroko
ść 57cm
g
łębokość 47cm
Wysoko
ść 32cm
Cena Grilla 
2500zł
Dodatkowe opcje:
  Koszt transportu do klienta: wycena indywidualna
  Koszt monta
żu u klienta: 200zł
GRILL STYLKAM Z KAMIENIA
WERSJA BEZ KAPY I KOMINA
Grill ogrodowy został wykonany w specjalnej technologii, dzieki czemu mimo dużej wagi około 800kg jest łatwy w transporcie i montażu.
Zewnętrzna warstwa jest wykonana z kamienia - piaskowca tumlińskiego, odpornego na warunki atmosferyczne. Istnieje możliwość  na życzenie klienta, użycia innego rodzaju kamienia i sposobu układania.
Największym atutem grilla jest jego szkielet składający się z jednolitej cienkiej (3cm), warstwy zazbrojonego betonu odpornego na wysoką temperaturę, co daje dużą przewagę nad grillami murowanymi. Dzieki tej warstwie grill jest odporny na pęknięcia spowodowane temperaturą i przypadkowym uderzeniem lub upadkiem w transporcie.
Dodatkowo wewnętrzna warstwa paleniska wykonana jest z
szamotu, co zwiększa jego odporność na temperaturę.
W szamocie wykonane są wyżłobienia do wsuwania kratki, co jest dość praktyczne w obsłudze, gdyż możemy wysunąć prawie całą kratkę bez obaw że się przewróci lub wypadnie. Ten typ mocowania zmniejsza również zawirowania powietrza wewnątrz paleniska. Blat grilla to kamienna płyta grubości 6cm. Pomiędzy blatem a szamotem, którym jest wyłożony dół paleniska znajduje się cienka(5mm)warstwa izolacji ceramicznej zabezpieczającej blat przed pęknięciem.
WYMIARY
  Wysokość 240cm, Szerokość (blatu) 80cm x 135cm
Wymiar paleniska
  szerokość 57cm, głębokość 47cm, wysokość 60cm 
Cena Grilla  5100zł
Dodatkowe opcje:
  Koszt transportu i montażu: wycena indywidualna
GRILL STYLKAM Z KAMIENIA
WERSJA PODSTAWOWA
STYLKAM
USŁUGI KAMIENIARSKIE
Grille Cena