OGRODZENIA Z KAMIENIA

Największą przewagą ogrodzeń z piaskowca lub granitu nad innymi jest ich trwałość.
Budując ogrodzenie z kamienia powinniśmy pamiętać o tym, że budujemy je dla naszych pokoleń.
Piaskowiec to materiał najczęściej wykorzystywany do budowy ogrodzeń. Jest łatwy w obróbce zaraz po wydobyciu i z czasem ulega utwardzeniu.
Najczęściej wykorzystywanym materiałem przez naszą firmę do budowy ogrodzeń jest piaskowiec tumliński.

Piaskowiec Tumliński
Są to przede wszystkim czerwone i czerwonobrunatne
piaskowce o dobrze obtoczonym ziarnie, pochodzenia eolicznego.
Powstały one w wyniku migracji wydm poprzecznych lub barchanów
usypywanych przez wiatry z kierunku południowego. Charakterystyczne jest wielkoskalowe skośne laminowanie, powodujące dobrą
podzielność płytową. Piaskowce zawierają ziarna kwarcowe o średnicy 0,1 - 1,0 mm. Podrzędnie występują ziarna skaleni, turmalinu,
apatytu, amfiboli, cyrkonu, rutylu i granatu.
Czerwone piaskowce tumlińskie eksploatowano od dawna, najdłużej
w łomie na górze Ciosowej (od średniowiecza do roku 1975).Wiele przykładów zastosowania w architekturze dostarczają zabytki
romańskie i gotyckie Kielecczyzny.
STYLKAM
USŁUGI KAMIENIARSKIE
Ogrodzenia z Kamienia