Kalkulator
wymiar c
Cena kamienia
cm
cm
szt.
cm
ilość m2 stopni 6
ilość m2 podstopni 7
cena/m2 stopnie 8
cena/m2 podstopnie 9
cena m2 x ilość m2 stopnie 10
cena m2 x ilość m2 podstopnie 11
Ilość podstopni
wymiar b
wymiar a
STOPNIE Z KAMIENIA TUMLIŃSKIEGO
Kamień
Stopnie gr. 4cm 3
70zł/m2
Podstopnie gr. 2cm 3
20zł/m2
gr.3cm 3
45zł/m2
Robocizna(Monta
ż)
Stopie
ń + podstopień 130zł/mb
Posadzka 160z
ł/m2
STYLKAM
USŁUGI KAMIENIARSKIE
CENNIK STOPNI
stopnie z kamienia
Schody Zewnętrzne z kamienia naturalnego